Nhân Ngày doanh nhân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết 5 năm triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

Hình ảnh khác