Nhiều nông hộ ở vùng Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã cải thiện thu nhập tốt hơn nhờ chuyển đổi hàng loạt diện tích cà phê và các diện tích cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang chuyên canh giống chuối Laba.

laba banana

Hình ảnh khác