Văn phòng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển chuỗi giá trị thực phẩm tại Việt Nam

Cán bộ thăm quan laba banana

Hình ảnh khác