Video sơ chế và bảo quản chuối 

Đóng gói chuối balaĐóng gói chuối Bala tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

đóng gói chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

Đóng gói tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

Hình ảnh khác