Chuối được bảo quản tốt sẽ giúp nâng cao thời gian sử dụng, an toàn với người sử dụng.Việc bảo quản chuối cần tiến hành ngay sau khi chuối ra hoa và trổ buồng. Ta nên tiến hành bao trái bằng túi bao nylon hoặc bằng giấy dầu.

Laba Banana Đạ k’Nàng

Sơ chế bảo quản chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

Laba Banana Đạ k’Nàng Sơ chế bảo quản chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng
Laba Banana Đạ k’Nàng

Sơ chế bảo quản chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

Laba Banana Đạ k’Nàng Sơ chế bảo quản chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

6sơ chế bảo quản chuối balaSơ chế bảo quản chuối tại HTX Laba Banana Đạ k’Nàng

Hình ảnh khác